Dentální hygiena pro pacienty
externích lékařů

Nabízím Vám spolupráci jako externí dentální hygienistka s 14 letou praxí na parodontologických pacientech. Garantuji maximálně proklientský přístup, pečlivou a svědomitou péči.

Dentální hygiena
Na základě doporučení, Vaší indikace a IO-RTG snímků přijmu klienta do péče komplexní dentální hygieny včetně pravidelných recall ošetření specializovaného zákroku deep hand scaling, rootplaning na vybrané lokalizace a klienta do recall terapie odešlu zpět do Vaší ordinace.
Parodontální pacienti
Pacienty s parodontitidou pečlivě vyšetřuji dle protokolu AAP a EFP, hodnotím indexy CPITN a BOP, zapisuji s programem PerioLine (FloridaProbe USA). V lokální anestezii aplikované spolupracujícím lékařem kompletně atraumaticky čistíme od subgingiválních depozit. Po reevaluaci znovu vyšetříme a předáváme do recall terapie.
Deep scaling
Pacienty s parodontitidou pečlivě vyšetřuji dle protokolu AAP a EFP, hodnotím indexy CPITN a BOP, zapisuji s programem PerioLine (FloridaProbe USA). V lokální anestezii aplikované spolupracujícím lékařem kompletně atraumaticky čistíme od subgingiválních depozit. Po reevaluaci znovu vyšetříme a předáváme do recall terapie.
Reevaluace
Kontrolní návštěva po dvanácti až šestnácti týdnech -doporučení EFP 2019- od subgingiválního ošetření, kontrola hloubky sondáží, dočištění zbytků subgingiválního kamene, remotivace, reinstruktáž a rekalibrace interdentálních pomůcek.
Ošetření v lokální anestezii
Všechny zákroky v subgingiválním prostoru a hloubce větší než 5mm provádíme v lokálním znecitlivění aplikované stomatologem.
Recall
Opakovaná pravidelná návštěva s kompletním ošetřením zubů a dásní v časovém rozmezí dle rizika a typu onemocnění.

Spolupracující lékaři s dentální hygienou Perios

Děkuji za důvěru a profesionální spolupráci při zvyšování kvality dentální hygieny pacientů a při léčbě parodontitidy

Jak spolupráce funguje?

Nejčastější otázky a odpovědi jsou níže, ale ráda Vám poskytnu další informace osobně.
Jaké výhody má spolupráce se mnou?
Především kvalitně odvedené ošetření dentální hygieny i součinnost při léčbě parodontitidy. Zakládám si na etické spolupráci s lékaři a nabízím jednorázové ošetření i kontinuální péči o Vaše pacienty. Kromě toho jsou to doprovodné služby jako je online objednání pacientů, klientská zóna pro pacienty, ve které najdou veškeré materiály ode mne a obrazovou dokumentaci. Tyto pak mohou poskytnout Vám a zároveň pokračovat v léčbě podle Vaší indikace.
Mohu pacienty objednat já, abych mohl naplánovat další léčbu?
Ano, online objednání můžete využít i vy při tvorbě léčebného plánu pro pacienta. To výrazným způsobem zkrátí délku léčby pacienta.
Jak mohu začít spolupracovat?
Je to snadné, stačí vyplnit základní informace do kontatkního formuláře. Ráda Vám odprezentuji ukázky mých prací, nebo můžete kontaktovat Vaše kolegy, lékaře, se kterými již spolupracuji.
Jak se mohou pacienti objednat?
Kromě běžných způsobů objednání nabízím pacientům možnost se ojednat se online. .Je to efektivní cesta, která je spolehlivá a šetří čas a pacientům vyhovuje možnost si termín vybrat podle jejich možností. Online objednání pacienta na dentální hygienu můžete udělat i vy přímo ve vaší ordinaci a podle obbjednání do mého kalendáře si můžete objednat na další termín u Vás. Na první návštěvu pacienta je potřeba mu vystavit doporučení dle Vaší indikace

Těším se na spolupráci

Stačí vyplnit kontaktní formulář níže a můžeme začít spolupracovat.